Het probleem

Elke maand komt hier een bridgeprobleem. Dit wordt verzorgd door Rob Stravers (bridgeservice.nl/).

Probeer eerst het probleem op te lossen, klik dan op de knop voor het antwoord.

Herbieding als partner past (maart)

Mijn hand        
Zuid        
♠ A        
H V 10 8 7        
H B 9 7        
♣ A 7 6        
         
  West Noord Oost Zuid
        1
  2 pas pas ??
         

Wat bied je met deze zuidhand in je 2e beurt?

a. pas        b. doublet  c. 2          d. 2SA

Het antwoord

Doublet is vragen om ellende: met twaalf schoppen verdeeld over je drie tafelgenoten is het risico groot dat je partner de schoppenkleur biedt. Ja, maar de zuidhand heeft 17 punten, denk je misschien. Dat is waar, maar door het (kwetsbare) 2 -volgbod van west slinkt de kracht van je ruitenplaatjes behoorlijk. Bovendien heeft je partner kennelijk te weinig kracht en harten om jouw kleur te steunen. Daarom is passen echt de verstandigste ‘actie’.