Toelichting afmelden clubavond (of ALV)

 Eerste inloggen in de rechter kolom!

Afmeldingen voor een clubavond (of ALV) kunt u op deze persoonlijke pagina doen.  U kunt zich op de betreffende speeldag tot uiterlijk 16 uur afmelden. 
U kunt hiervoor ook de papieren lijst op de vereniging gebruiken.          

Van de afmelding via de website krijgt u een bevestiging per email. Ontvangt u deze niet, vergeet dan niet in uw spam mailbox te kijken.

Data waarvoor u zich al eerder heeft afgemeld zijn in onderstaande lijst rood gekleurd en geblokkeerd. Deze data vindt u ook terug op het “Overzicht afmeldingen” via de link in de rechter kolom.

Na 16.00 uur op de betreffende speeldag kunt u zich niet meer afmelden.; de Technische Commissie start om 16.00 uur met de indeling van de competitieavond.

Telefonisch contact vanaf 12 uur op de donderdagmiddag van de betreffende speeldag met de contactpersoon TC, (Hans Bosman):

  • VOOR 16.00 uur  als het afmelden niet lukt of bij andere mededelingen
  • NA 16.00 uur  alleen in geval van nood of calamiteit.

Het telefoonummer van Hans Bosman wordt donderdag vanaf 12 uur zichtbaar.