Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Het laatste bericht in categorie: Nieuws

18 januari 2022

Inventarisatie 2022

Beste Bridgeleden,

De winkels mogen weer open. De horeca moet helaas zijn deuren nog gesloten houden. 
De Bridgeclub is afhankelijk van de opening van het clubgebouw van de tennisvereniging. 
De verwachting en onze hoop is dat dit binnenkort zal gebeuren. 

Momenteel is de tennisvereniging zich aan het beraden op welke wijze zij, bij een versoepeling van de regels voor de horeca, weer kunnen opstarten. Er zijn nogal wat zaken ondernomen zoals een nieuw dak aan de achterzijde en een complete renovatie van de keuken. In de voorzaal is al een volledig nieuwe ventilatie geplaatst alsmede nieuw glas. Ook de bar wordt onder handen genomen zoals een nieuwe tapinstallatie en een nieuwe zuinige koelkast. Fase twee is dan de verbetering van de ventilatie in de achterzaal. Binnenkort volgt er weer overleg tussen de tennisvereniging en de bridgeclub.

Voor ons dus zaak om alles in gereedheid te brengen, zodat we direct kunnen starten als het licht op groen staat. 

Onze laatste speelavond was op 28 oktober 2021. Met die laatste speelavond hadden we er 4 avonden op zitten. Veel leden hadden zich afgemeld, omdat ze het risico i.v.m. Corona te groot vonden. 

De eerste speelavond zal in het teken staan van een gezellig weerzien. Naast wat hapjes en een drankje willen we voldoende tijd inruimen om wat bij te praten. Verder zullen we een verkorte topintegraal spelen, zoals we dat altijd doen na de ALV.  

Het aantal resterende speelavonden is dusdanig klein dat een herstart van de competitie niet veel zin meer heeft. Daarom gaan we een laddercompetitie opzetten, waarbij je per speelavond kunt promoveren of degraderen. Daarbij gaat 1/3 van de spelers degraderen of promoveren. Het hangt van het aantal deelnemers af of we in 2 of in 3 lijnen kunnen spelen. Het voordeel hiervan is, is dat je veel meer verschillende tegenspelers zult krijgen.

Om weer een volledig beeld te krijgen beginnen we met een inventarisatie. 
Wat willen we van je weten?
1. Als we weer mogen bridgen, kom je dan ook in principe?
2. Wie is op dit moment je partner of wie zijn je partners bij driemanschap?
3. Wil je je inschrijven voor de 1e ontmoetingsavond?


Gaarne een reactie vóór 26 januari a.s. aan hansbridgeclub@gmail.com, zodat we bij de opstart een actueel overzicht hebben. 

We hopen jullie allen weer te kunnen begroeten.

Het bestuur en de TC van de Bridgeclub Bosch en Duin

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV