Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

01 oktober 2020

Update bridgeclub Bosch en Duin

Beste leden van bridgeclub Bosch en Duin,

Maandag hebben premier Rutte en minister de Jonge weer een aantal strengere maatregelen bekendgemaakt rond de bestrijding van het coronavirus. Sportkantines gaan dicht bijvoorbeeld, horeca moet om tien uur sluiten.

Dat maakt het voor ons als bridgeclub nu echt onmogelijk om met veel mensen dicht op elkaar te zitten in een slecht te ventileren clubhuis. Het wordt dus nog spannend of we eind november een ALV kunnen houden en in januari onze bridge-competitie kunnen hervatten. We zullen moeten afwachten of deze maatregelen over drie weken de verspreiding van het virus hebben teruggedrongen en we daarna weer meer bewegingsruimte kunnen krijgen.

Intussen gaan we toch maar vast het verslag van het afgelopen jaar op de website zetten. Daarin staat ook de begroting voor het komend jaar, maar u zult begrijpen dat die, afhankelijk van de omstandigheden, nog aangepast zal kunnen worden. Ook de speeldagen voor de competitie ontbreken nog.

Natuurlijk kunt u uw bridge-niveau op peil houden door twee of drie bridgers thuis uit te nodigen! Als u de anderhalve meter in acht kunt nemen en verder goed afstand houdt, moet dat mogelijk zijn. Het is aan u!

Intussen hopen we dat u allen het virus weet te omzeilen en wensen u veel gezondheid toe de komende maanden.

Hartelijke groet,
Bestuur bridgeclub Bosch en Duin

Het bezoek aan deze website

Onderstaande grafiek toont het website bezoek (sessies per dag) gedurende de afgelopen dertig dagen.

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV