De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: ALV

31 augustus 2022

Herziene versie Jaarboekje ALV 29 september 2022

Klik op BIJLAGE om het Jaarboekje te openen

bijlage