De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, ALV en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

27 juli 2023

Opfris-, vervolgcursus bridge

Op donderdag 24 augustus en donderdag 21 september a.s. geeft Jan W. Wijbenga in het clubhuis van tennisvereniging Bosch en Duin een vervolg op de beginnerscursus van afgelopen najaar. Het cursusmateriaal bestaat weer uit de twee deeltjes Bridge in een flits van Berry Westra.
Deze twee opfris avonden staan open voor iedereen, dus niet alleen voor de eerdere cursisten.

Adres: Dennenweg 6, Bosch en Duin
Inloop: vanaf 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Vereiste voorkennis:
Gezond verstand
Het kunnen (op)tellen tot 8, 13, 25, 33, 37 en 40
Beheersing van de eerste vier hoofdstukken uit deel 1 van Bridge in een flits 

Voor degenen die zich willen voorbereiden:
De eerste sessie gaat over bieden, de hoofdstukken 2, 4, 6, 8, 10 en 11 uit deel 1 en de hoofdstukken 2, 4, 6, 8, 10 en 12 uit deel 2
De tweede sessie gaat of af- en tegenspelen en betreft de overige hoofdstukken uit de boekjes.

Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. De boekjes van Berry Westra zijn eenvoudig te bestellen bij de reguliere boekhandel.