De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, ALV en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: ALV

20 oktober 2023

Herziene begroting 2023-2024 n.a.v. ALV 28.09.2023

Klik op BIJLAGE om de herziene begroting te lezen

bijlage