Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

17 juli 2021

Zomerbridge donderdag 22 juli a.s.

Beste zomerbridgers,

Eindelijk, zoals aangekondigd, gaat de zomerbridge weer van start.

Volgende week donderdag 22 juli starten we om 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen gebeurt dat onder de volgende voorwaarden:

* u bent uiteraard volledig gevaccineerd!

* maximaal 10 tafels (= 20 paren, = 40 personen); zodra die 40 personen zijn bereikt gaat de deur op slot.

* zodra u zich aangemeld/geregistreerd heeft, gaat u ergens zitten in afwachting van uw loopbriefje.

* u houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (de tafels staan op 1,5 m. van elkaar).

* tijdens het bridgen gaat de dummy naar de bar om drankjes voor de hele tafel te halen (dat doen we om ophoping tijdens de ronde-wisseling bij de bar te voorkomen).

* na de ronde voorzichtig van tafel wisselen; houdt elkaar in de gaten.

* veel bridgeplezier: als alles goed gaat kunnen we nog meer zomerbridges organiseren!

* het entreegeld is € 3,00 per paar.

Hartelijk welkom op 22 juli,
Bestuur Bridgevereniging Bosch en Duin

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV