Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

17 juli 2021

Zomerbridge donderdag 22 juli a.s.

Beste zomerbridgers,

Eindelijk, zoals aangekondigd, gaat de zomerbridge weer van start.

Volgende week donderdag 22 juli starten we om 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur.

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen gebeurt dat onder de volgende voorwaarden:

* u bent uiteraard volledig gevaccineerd!

* maximaal 10 tafels (= 20 paren, = 40 personen); zodra die 40 personen zijn bereikt gaat de deur op slot.

* zodra u zich aangemeld/geregistreerd heeft, gaat u ergens zitten in afwachting van uw loopbriefje.

* u houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand (de tafels staan op 1,5 m. van elkaar).

* tijdens het bridgen gaat de dummy naar de bar om drankjes voor de hele tafel te halen (dat doen we om ophoping tijdens de ronde-wisseling bij de bar te voorkomen).

* na de ronde voorzichtig van tafel wisselen; houdt elkaar in de gaten.

* veel bridgeplezier: als alles goed gaat kunnen we nog meer zomerbridges organiseren!

* het entreegeld is € 3,00 per paar.

Hartelijk welkom op 22 juli,
Bestuur Bridgevereniging Bosch en Duin

Het bezoek aan deze website

Onderstaande grafiek toont het website bezoek (sessies per dag) gedurende de afgelopen dertig dagen.

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV