Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

13 augustus 2020

Uitstel start competitie seizoen 2020/2021

Beste leden van bridgeclub Bosch en Duin,

Het Coronavirus houdt nog steeds op vele terreinen de gemoederen bezig. We zijn er nog lang niet van af. Sterker nog, het aantal besmettingen neemt weer toe.

In onze, vervroegd uitgeschreven, bestuursvergadering op 11 augustus jl. hebben we zeer uitgebreid gesproken over het al dan niet starten van de bridgecompetitie 2020-2021 op 1 oktober 2020. Daarbij hebben we ook gekeken naar alternatieve scenario’s.

Het bestuur is tot de slotsom gekomen dat het niet verantwoord is om op 1 oktober 2020 te starten met de bridgecompetitie om de volgende redenen:

- we zijn een kwetsbare doelgroep;
- de ventilatiemogelijkheden zijn gebrekkig (voorzaal) of geheel afwezig (achterzaal);
- door de indeling van de ruimte is bij loopbewegingen de 1,5 mtr afstand niet te garanderen;
- de bridgebond heeft zelf ook al haar bridgeactiviteiten opgeschort;
- de ervaringen van een van de bestuursleden bij zomerbridgedrives van een andere vereniging.


Daarom heeft het bestuur besloten om:

- de start van de competitie in elk geval te verschuiven tot begin 2021;
- de ALV te verschuiven naar eind november 2020 (nog geen datum vastgesteld);
- de vaststelling van de hoogte van de contributie en de betaling daarvan te verschuiven tot na die uitgestelde ALV.


Het bestuur komt op 11 november 2020 weer bij elkaar om de status quo op dat moment te bespreken.


Het is jammer dat we onze gezellige bridge-avonden niet kunnen hervatten in oktober, maar onze gezondheid gaat voor alles!


Wij wensen jullie een goede gezondheid en een fijne zomer toe.


Bestuur bridgeclub Bosch en Duin

Het bezoek aan deze website

Onderstaande grafiek toont het website bezoek (sessies per dag) gedurende de afgelopen dertig dagen.

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV