Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: ALV Nieuws

05 augustus 2021

Uitnodiging ALV - LET OP: AANMELDEN indien u hierbij aanwezig wilt zijn

Dames en Heren,

Het Bestuur van Bridgeclub Bosch en Duin heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de 32e Algemene Ledenvergadering, te houden op donderdag 30 september 2021, aanvang 19.30 uur in ons clubgebouw aan de Dennenweg 6 te Bosch en Duin. 
In verband met de geldende corona maatregelen willen wij graag van te voren weten hoeveel mensen de ALV zullen bezoeken. Eventueel kan daarna nog gebridged worden.
De agenda voor de ALV, het overzicht van het komend winterseizoen en het verslag van de penningmeester ontvangt u rond 14 september.
Om u aan te melden voor de ALV kunt u een mailtje sturen naar secretaris@bcboschenduin.nl

Wij verheugen ons om u weer te mogen zien aan de bridgetafel!

Hartelijke groet, Mirriam Tillemans, secretaris

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV