Actueel

De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Bridgevaria

22 augustus 2021

Indeling competitie seizoen 2021-2022

Aan de leden,

De TC heeft een indeling gemaakt voor de nieuwe competitie 2021-2022.

Een aantal leden heeft het lidmaatschap opgezegd en er zijn nieuwe paren samengesteld.
Er hebben zich gelukkig ook een paar nieuwe leden gemeld.

Door al deze mutaties hebben we naar eer en geweten wat moeten schuiven tussen de lijnen om tot een evenwichtige verdeling te komen.

Als u op “bijlage” onderaan dit bericht klikt, opent het overzicht met de indeling.

We hopen u allen te zien in het najaar.

Met vriendelijke groet,

De TC.

bijlage

Nieuws archief

Bridgevaria

De week van Cees

ALV