De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

14 november 2021

Bridgen voorlopig afgelast

Beste Bridgeleden, 

De horeca moet voor de komende drie weken om 20.00 uur de deuren sluiten. Ook de tennisvereniging ontkomt daar niet aan. Onderstaand een mail van de Voorzitter van de tennisvereniging, Rudi Boekhoven.

"Beste Hans,
Helaas zullen wij gevolg moeten geven aan deze voorschriften nav de persconferentie van vrijdagavond jl.
De bar sluit om 20.00 uur en dus ook het clubhuis.
Hebben jullie al een beslissing genomen?
Groet, Rudi Boekhoven.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen "

Ook de Bridge Bond heeft in een bericht nav de persconferentie van afgelopen vrijdag haar leden opgeroepen om de komende drie weken niet te bridgen. Zoals al eerder gezegd conformeren wij ons aan de besluiten van de NBB. 

Dat betekent dus helaas dat we in elk geval tot en met 2 december niet kunnen bridgen. 

Blijft allen gezond. 

Bestuur en TC van de Bridgeclub Bosch en Duin