De actualiteiten zijn verdeeld in nieuws, de week van Cees en bridgevaria. In de laatste rubriek vindt u twee-wekelijks nieuwe tips, uitleg van (etiquette) regels of een spelsituatie.
Klik op een titel in de rechter kolom om het bericht te lezen.

Uw keuze: Nieuws

08 november 2021

Bridge en nieuwe richtlijnen (als bijlage) incl. aanvulling

Leden Bridgeclub Bosch en Duin,

Afgelopen vrijdag is de Bridgebond naar aanleiding van de persconferentie van 2 november met nieuwe richtlijnen gekomen. Volgens deze richtlijnen kunnen we a.s. donderdag bridgen. Dat gaan we dan ook doen. Donderdag is de laatste avond van de 1e serie.

Als u klikt op het woord “bijlage” onderaan dit bericht kunt u de richtlijnen doorlezen. Doe dat vooral, want er zijn wel zaken veranderd.
Aanvullend heeft minister De Jonge een dringend advies gegeven dat je, als in de directe omgeving iemand besmet blijkt te zijn, je direct laat testen en na 5 dagen nogmaals, ook al ben je volledig gevaccineerd. Ook dat is te lezen in de richtlijnen.

Verder de coronacheck. We moeten volgens de voorschriften iedere week de coronacheck toepassen. Dat geeft oponthoud bij de deur en het is niet aangenaam als je buiten moet wachten in weer en wind. We zijn ook steeds met de zelfde groep mensen, waarvan naar verwachting bijna iedereen volledig gevaccineerd zal zijn.
We hebben de gemeente een voorstel gedaan hoe we efficiënter daarmee om kunnen gaan.

De gemeente is akkoord gegaan met een eenmalige coronacheck voor onze bridgeclub, wanneer de QR-code is gebaseerd op een vaccinatie of hersteldverklaring. Als club kunnen we dan eenmalig controleren of uw QR code geldig is tot in ieder geval 26 maart 2022, het einde van ons bridgeseizoen. Deze gegevens zijn af te lezen bij uw QR-code.

Als u akkoord bent met deze werkwijze, zullen we een aantekening maken op een papieren ledenlijst die wordt beheerd door de voorzitter van de TC. Er is geen digitale versie. Deze lijst wordt aan het eind van het bridgeseizoen vernietigd.

Mocht u geen registratie willen van de achtergrond van uw QR-code, dan respecteren we dat uiteraard. U zult dan wel bij elke aanwezigheid gevraagd worden uw QR-code te tonen.

Mondkapje
Er zijn meerdere bridgeclubs die ivm de onmogelijkheid de 1,5 mtr in acht te nemen, een mondkapje hebben ingevoerd. Dat willen wij ook gaan doen. 
Dat betekent dat u bij binnenkomst en bij verplaatsingen in de zaal een mondkapje voor hebt. Zodra u aan de tafel zit, mag het mondkapje af. Dus ook bij wisseling van de tafels graag het mondkapje op. Op de tafels staat ook een flesje ontsmettingsgel. Verder nemen we de biddingboxen mee naar de volgende tafels. 

Mogelijke wijziging aantal lijnen
Er zijn bridgeclubs die, door de vele afmeldingen genoodzaakt, van 4 lijnen naar 3 lijnen zijn gegaan of van 3 lijnen naar 2 lijnen. Dat kan ons ook overkomen. We hebben tenminste 7 paren per lijn nodig om het bridgeprogramma te kunnen gebruiken.
De TC zet daarom alvast een nieuwe competitie op met 2 lijnen. Als het aantal afmeldingen dusdanig is dat we over moeten gaan tot 2 lijnen, gaan we daartoe over. Dat weten we pas donderdag om 16.00 uur.

Tot slot: het zijn allemaal onzekere tijden. Het aantal besmettingen stijgt explosief. Het zou maar zo kunnen gebeuren dat op de persconferentie van 12 november a.s. de 1,5 meter verplicht wordt ingevoerd of dat we weer (gedeeltelijk) in lockdown gaan. We houden de vinger aan de pols.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de TC

bijlage